WP 2 – Informace pro inteligentní regiony. Posouzení udržitelnosti inteligentních sídel a budov

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: Vysoké učení technické v Brně,  Ing. Tomáš Volařík

Členové pracovní skupiny

ENKI, o.p.s., A-SPEKTRUM s.r.o., AQUA PROCON s.r.o., Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., České vysoké učení technické v Praze, H.L.C. spol. s r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., MemBrain s.r.o., ORTEP, s.r.o., Pelčák a partner, s.r.o., PKS holding a.s., PREFA KOMPOZITY, a.s., RD Rýmařov s. r. o., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., SANTIS a.s., SEWACO s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SMP CZ, a.s., SOLARENVI a.s., Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Náplň pracovního balíčku

Aktivity v rámci pracovní skupiny WP2 se zaměřují na podporu konkurenceschopnosti stavebního odvětví v České republice, a to především na kvalitu zastavěného prostředí. Výzkum prováděný v rámci tohoto pracovního balíčku je součástí spolupráce center AdMaS při VUT Brno a UCEEB při ČVUT Praha, architektů, projektantů, stavebních a inženýrských společností, obcí a zahraničních institucí. V rámci WP2 se využívá výsledků WP1 ke stanovení hraničních podmínek a výsledků WP3 k řešení otázek distribuce energie v zájmovém území. V balíčku WP2 se aktivně pracuje na rozvoji technologií zakotveném v balíčku WP4, přičemž se umožňuje výměna a efektivní využívání informací o produktech v modelování budov. Výstupy balíčku WP2 se používají jako vstupy pro vzdělávání a šíření informací, které jsou součástí balíčku WP5. Činnost spojená s balíčkem WP2 se zaměřuje na získávání prostorových informací pro jiné balíčky, podporu velmi kvalitní spolupráce na základě jasně definovaného způsobu výměny informací napříč všemi odbornostmi mezi všemi subjekty, jež se projektu účastní, a na hodnocení metod umožňujících strategické rozhodování o INTELIGENTNÍCH regionech.

Výstupy:

Založení National BIM Library (NBL-CZ), která bude spojovat stavební prvky a technologie (WP4) a stavební modely sestávající z těchto prvků. Knihovna bude mít stabilní strukturu deskriptivních informací na základě všeobecné shody v budoucnu ustaveného interdisciplinárního výboru. Její součástí budou dva specifické typy objektů, koncepční a výrobní, a bude tak možné provádět rozbory koncepcí a následné přesné analýzy budov poté, co budou v pozdějších fázích projektu koncepční objekty nahrazeny výrobními objekty. Součástí databáze BIM bude webový distribuční systém s přímým přístupem z internetové aplikace a programovým přístupem prostřednictvím webové služby.

Vytvoření informačního modelu budovy a regionu, který využívá kombinace geometrických 3D informací a jiných typů informací. Konečný model se považuje za 4D, 5D či 6D model budovy nebo regionu. Informační model je nezbytným základem činností, jako jsou prostorové analýzy v rámci WP1, energetické analýzy a proces rozhodování. Informační model bude vycházet z terénních dat. V rámci projektu se vytvoří a budou používat nástroje pro extrakci dat z integrovaných souborů dat.

Vytvoření metodiky strategického rozhodování v souvislosti s INTELIGENTNÍMI regiony -  vytvoření soustavy znalostí po získání a analýze dat. Klíčovým faktorem přitom bude získávání znalostí od interdisciplinárních odborníků a cílem bude zpracovat zdroje znalostí a informací, které se týkají dotyčné oblasti. K pružnému a efektivnímu zpracování odborných znalostí pomocí počítačových systémů budeme strukturalizovat terminologii, základní pojmy, vztahy a hierarchii sféry znalostí a vznikne tak ontologická struktura znalostí pro dotyčný INTELIGENTNÍ region.

Optimalizace vybraných typických budov - všechny výše popsané strategie se transformují do standardizovaných či modularizovaných typů referenčních budov, které představují opakovatelná řešení energetické účinnosti v rámci většiny nově stavěných a rekonstruovaných budov stejného konstrukčního typu a klasifikace využívání.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout